Acest website foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii pe acest site implica acceptarea lor de catre dumneavoastra.
Ai intrebari?

Card reducere profesori - Regulament

Organizatorul si informarea publicului

Campania “Card de reducere pentru profesori” este organizata si desfasurata de SC LUCAS IMPEX SRL, cu sediul in Tulcea, strada Elizeului 44, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J36/538/1995, cod unic de inregistrare 7591729, atribut fiscal RO, (denumita in continuare “Organizator”).

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile programului “Card de reducere pentru profesori”, potrivit celor mentionate mai jos, denumit in continuare ”Regulament”.

Regulamentul sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.pictorshop.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

 

Desfasurarea programului

Programul “Card de reducere pentru profesori” este organizata si se desfasoara doar in magazinele Pictor cu locatie fizica in Bucuresti, situate in Soseaua Orhideelor 27-29, respectiv Calea Grivitei 23.

 

Durata programului

Programul “Card de reducere pentru profesori” a inceput la data 20.02.2017 si are durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului, instiintarea referitoare la incetarea programului va fi comunicata public cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Conditii de participare

Poate fi Participant in programul “Card de reducere pentru profesori” orice profesor al unei institutii de invatamant acreditate cu specializare in artele plastice (Universitatea Nationala de Arte Bucuresti, Liceul de arte plastice Nicolae Tonitza etc.).

Cardul de reducere pentru profesori este disponibil clientilor magazinelor Pictor din Bucuresti in mod gratuit. Pentru inscrierea in program, Participantul trebuie sa prezinte formularul de inscriere completat si semnat, plus o dovada a calitatii de profesor la o institutie de invatamant acreditata, specializata in artele plastice, valida pentru anul scolar / academic in curs (spre exemplu, insigna de profesor).

Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale si citet; toate campurile din formular sunt obligatorii. Formularul care contine date incomplete, eronate sau nu este semnat este considerat invalid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea participarii in program.

Fiecare aplicant are dreptul la un singur card de reducere pentru profesori.

Mecanismul campaniei

La prezentarea cardului, Participantul beneficiaza de 10% reducere din valoarea totala a produselor achizitionate in magazin.

Organizatorul poate emite si alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienti, in baza unor regulamente distincte.

Falsificarea oricarui card se pedepseste conform legii.

Cardul de reducere pentru profesori este un instrument de promotie, prin care Participantul poate sa beneficieze de 10% reducere, oferita pe loc la fiecare tranzactie in parte. Este obligatorie prezentarea cardului la fiecare tranzactie pentru care se doreste aplicarea reducerii, alaturi de un act de identitate.

Reducerea de 10% oferita prin intermediul Cardul de reducere pentru profesori nu se cumuleaza cu alte reduceri de pret, cupoane de reducere sau cupoane cadou. Participantul are dreptul sa opteze pentru reducerea de 10% oferita in campania Card de reducere pentru profesori sau o alta promotie existenta in magazinele Pictor.

Procentul de reducere poate fi modificat de Organizator periodic si va fi comunicat public.

Cardul de reducere pentru profesori se poate utiliza doar de catre Participant, adica titularul de drept care s-a inscris in campanie. Organizatorul poate solicita Participantului un act de identitate doveditor la prezentarea cardului.

Nerespectarea regulamentului de folosire a cardului de reducere pentru studenti si elevi duce la suspendarea Participantului din campanie.

Participantul trebuie sa anunte ca este posesor de card de reducere pentru profesori persoanei de la casa de marcat inainte ca aceasta sa inceapa introducerea produselor in casa de marcat fiscala.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice card de reducere pentru profesori daca a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament sau ale dispozitiilor legale.

Daca un card de reducere pentru profesori s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, Participantul trebuie sa informeze Organizatorul si sa solicite re-inscrierea in campanie, prin completarea formularului de inscriere si prezentarea unui act doveditor a calitatii sale de profesor.

 

Protectia datelor personale

Prin semnarea formularului de inscriere Participantul este de acord cu prevederile prezentului Regulament. Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului , precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii de marketing in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Program si sa le utilizeze conform prezentului Regulament și legislatiei in vigoare. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Program in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, conform notificarii generale nr. 0025895 inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.

Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18).

Astfel, la cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

In cererea formulata, Beneficairul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 

Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participant la prezentul program Card de reducere pentru profesori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Data publicarii regulamentului: 05.09.2017